• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Cirkev

História kostola v Trebejove

Dnes už len asi málokto tuší, že v dobách minulých stál v Trebejove drevený kostol. Ten bol postavený na mieste starého cintorína. Jeho miesto v súčasnosti pripomínajú len statné stáročné lipy a názov chotárnej čiastky „Pod koscelom“, ktorá poukazuje na jeho bývalú existenciu.
Prvú zmienku o kostole v Trebejove nachádzame v konskripciách katolíckej cirkvi z roku 1733. V nich sa spomína malý kostol zhotovený z dreva, zasvätený sv.Kataríne. Kostol mal drevenú vežu s jedným malým zvonom. Kedy presne kostol zanikol nevieme. Mohlo to byť v rozmedzí rokov 1811-1850. V druhej polovici 19.stroročia už určite nejestvoval a na jeho mieste bola postavená zvonica. Za prvej Československej republiky bola zvonica nahradená novou.  Tá bola asanovaná v roku 1993, keď bola pristavená veža k evanjelickej modlitebni, do ktorej sa preniesol aj zvon.
    
Starý zvon je v súčasnosti jedinou pamiatkou na starobylý pôvodný kostol v Trebejove. Ide o neskororenesančný zvon, Jeho uchytenie je vo forme pôvodnej šesťramennej koruny s uchom, s antropomorfne zdobenými ramenami do kríža. Povrch zvona je členený a zdobený hornou jednoriadkovou tenkou páskou a jednou hrubšou  plastickou linkou.. Pod nápisovou linkou je pás visiaceho geometricko-rastlinného ornamentu.
Na zvone sa nachádza nasledujúci majuskulný nápis:
IN HONOREM DEI FVDIT ME MATHIAS ULRICH IN EPPERJES 1659
(zasvätený sláve Božej odlial ma Matej Ulrich v Prešove 1659).

Terajší kostol v Trebejove patrí evanjelickej cirkvi a bol prestavaný v roku 1993 z pôvodnej modlitebne, ktorá v minulosti patrila spolku Modrého kríža. Zánik spolku nastal v roku 1949. Členovia spolku v Trebejove sa zišli na mimoriadnom Valnom zhromaždení, aby sa uzniesli na darovaní spolkovej modlitebne evanjelickej a.v.cirkvi na Slovensku. Budova modlitebne po rozpustení spolku sa začala využívať ako evanjelický kostol. K modlitebni  bola pristavená veža, do ktorej bol premiestnený aj historický zvon starej zvonice

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: