• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

(1780.34 kb)
(1947.06 kb)
(547.58 kb)
(946.05 kb)
(1108.69 kb)
(1272.12 kb)
(2808.14 kb)
(1151.45 kb)
(1376.1 kb)
(2262.83 kb)
(1925.25 kb)
(2541.21 kb)
(2792.33 kb)
(2355.92 kb)
(384.84 kb)
(1806.17 kb)
(2318.36 kb)
(2584.79 kb)
(2252.86 kb)
(5305.61 kb)
(2017.9 kb)
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
Zverejnená 9.1.2017
(61.02 kb)
Nájomná zmluva 12017
Zverejnená 11.1.2017
(1853.86 kb)
Kúpna zmluva č. 1/2017
Zverejnená 27.1.2017
(1427.32 kb)
(2555.8 kb)
Zmluva UNION
Zverejnená 9.2.2017
(2794.95 kb)
Zmluva na 1/02/2017
Zverejnená 17.2.2017
(82.56 kb)
Dodatok k zmluve Telekom
zverejnené 6.4.2017
(1136.45 kb)
Zmluva hrobové miesto
zverejnená 19.4.2017
(1113.65 kb)
Zmluva č. 1/2017
zverejnená 24.4.2017
(1485.09 kb)
(676.48 kb)
Ramcová zmluva o dielo
zverejnená 14.7.2017
(4250.22 kb)
(5244.26 kb)
(4923.27 kb)
(2556.01 kb)
(3749.58 kb)
(514.75 kb)
Zmluva o darovaní
zverejnené 21.9.2017
(365.55 kb)
Kúpna zmluva
zverejnená 21.9.2017
(2881.75 kb)
Príkazná zmluva č.24/KO/2017/PL
zverejnená 11.10.2017
(3167.22 kb)
Príkazná zmluva č. 30/KO/2017/EL
zverejnená 11.10.2017
(3120.86 kb)
Zmluva o dodávke plynu
zverejnená 16.10.2017
(3591.56 kb)
Zmluva o dielo LK servis
zverejnená 27.11.2017
(4426.54 kb)
(1063.82 kb)
(1078.23 kb)
(2588.2 kb)
Dohoda č. 18/41/010/106
zverejnená 5.2.2018
(1984.31 kb)
Zmluva o dielo Prorozvoj
zverejnená 7.2.2018
(1584.83 kb)
Zmluva CVČ Košice
zverejnená 8.2.2018
(1570.03 kb)
Zmluva o poskytovaní služieb
zverejnená 6.4.2018
(1546.12 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO
zverejnená 6.4.2018
(1924.28 kb)
Dodatok č. 1 Natur-Pack
zverejnené 26.42018
(1749.21 kb)
Zmluva prenájom hrobového miesta
zverejnená 15.5.2018
(756.37 kb)
(2653.87 kb)
(2575.6 kb)
Darovacia zmluva
zverejnená 17.5.2018
(463.13 kb)
Nájomná zmluva 1/2018
zverejnená 3.7.2018
(67.09 kb)
Zmluva o poverení Topset
zverejnená 11.9.2018
(5611.5 kb)
Dodatok č. 1-2018
zverejnený 11.9.2018
(518.45 kb)
Zmluva BOZP a PO
zverejnená 23.11.2018
(119.38 kb)