• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 5.12.2018 o 18.00  v zasadacej miestnosti obecného úradu sa bude konať ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Program: 

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie insignií

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva

6. Vystúpene novozvoleného starostu

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

8. Určenie zástupcu starostu

9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadndutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení

10. Určenie platu starostu obce

11. Záver

Štefánia Cibuľáková - starostka obce Trebejov

Zoznam aktualít

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Výberové konanieVýberové konanie
Relácia Zvony nad krajinouRelácia Zvony nad krajinou
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstvaPozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
Vymenovanie zapisovateľa MVK pre voľby do orgánov samosprávy obcíVymenovanie zapisovateľa MVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupuiteľstvaPozvánka na zasadnutie obecného zastupuiteľstva
Čas zvýšeného  nebezpečenstva vzniku požiaruČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
1 2 ... 11 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: