• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 5.12.2018 o 18.00  v zasadacej miestnosti obecného úradu sa bude konať ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Program: 

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie insignií

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva

6. Vystúpene novozvoleného starostu

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

8. Určenie zástupcu starostu

9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadndutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení

10. Určenie platu starostu obce

11. Záver

Štefánia Cibuľáková - starostka obce Trebejov

Zoznam aktualít

Obecný úrad v obmedzenom režimeObecný úrad v obmedzenom režime
Prerušenie distribúcie elektrinyPrerušenie distribúcie elektriny
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Voľby do NR SR 2020Voľby do NR SR 2020
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zber elektroodpaduZber elektroodpadu
Veterinárna ambulancia v Kysaku - dovolenkaVeterinárna ambulancia v Kysaku - dovolenka
Pozvánka na zasadnutie OZPozvánka na zasadnutie OZ
Deň obce - oslavyDeň obce - oslavy
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
1 2 ... 13 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: