• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 12.12.2018 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v Trebejove s týmto programom:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie programu

3. Kontrola uznesení

4. Štatút obce Trebejov

5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Trebejov

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trebejov

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trebejov

8. Žiadosť ZO JDS o finančný príspevok na jej činnosť na rok 2019

9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018

10. Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021

11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Trebejov

12. Rôzne

Štefánia Cibuľáková

starostka obce Trebejov

Zoznam aktualít

Relácia Zvony nad krajinouRelácia Zvony nad krajinou
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstvaPozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
Vymenovanie zapisovateľa MVK pre voľby do orgánov samosprávy obcíVymenovanie zapisovateľa MVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupuiteľstvaPozvánka na zasadnutie obecného zastupuiteľstva
Čas zvýšeného  nebezpečenstva vzniku požiaruČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
20.ročník futbalového turnaja Trebejova20.ročník futbalového turnaja Trebejova
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva TrebejovPozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Trebejov
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
1 2 ... 11 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: