• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 12.12.2018 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v Trebejove s týmto programom:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie programu

3. Kontrola uznesení

4. Štatút obce Trebejov

5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Trebejov

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trebejov

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trebejov

8. Žiadosť ZO JDS o finančný príspevok na jej činnosť na rok 2019

9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018

10. Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021

11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Trebejov

12. Rôzne

Štefánia Cibuľáková

starostka obce Trebejov

Zoznam aktualít

Zber elektroodpaduZber elektroodpadu
Veterinárna ambulancia v Kysaku - dovolenkaVeterinárna ambulancia v Kysaku - dovolenka
Pozvánka na zasadnutie OZPozvánka na zasadnutie OZ
Deň obce - oslavyDeň obce - oslavy
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupuiteľstvaPozvánka na zasadnutie obecného zastupuiteľstva
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruOdvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaruZvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republikyZoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
1 2 ... 12 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: