• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 12.12.2019 o 18.00 hod. sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Trebejove  zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program:

 • Zahájenie
 • Kontrola uznesení
 • VZN č. 1/2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Trebejov
 • VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trebejov
 • VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trebejov
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trebejov na 1. polrok 2020
 • Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019
 • Žiadosť ZO JDS v Trebejove o poskytnutí finančných prostriedkov
 • Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022
 • Rôzne

Štefánia Cibuľáková

starostka obce Trebejov

Zoznam aktualít

Obecný úrad v obmedzenom režimeObecný úrad v obmedzenom režime
Prerušenie distribúcie elektrinyPrerušenie distribúcie elektriny
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Voľby do NR SR 2020Voľby do NR SR 2020
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zber elektroodpaduZber elektroodpadu
Veterinárna ambulancia v Kysaku - dovolenkaVeterinárna ambulancia v Kysaku - dovolenka
Pozvánka na zasadnutie OZPozvánka na zasadnutie OZ
Deň obce - oslavyDeň obce - oslavy
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
1 2 ... 13 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: