Kontakty

Toto webové sídlo www.trebejov.sk spravuje Obec Trebejov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Trebejov

Adresa:
Obecný úrad Trebejov
Trebejov 68
044 81 Kysak

IČO: 00324809

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 204
Rozloha: 767 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1289

Všeobecné informácie: starosta@trebejov.sk
Podateľňa: podatelna@trebejov.sk
Starosta: starosta@trebejov.sk 

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 55 69 91 321

E-mail: podatelna@trebejov.sk

Kompetencie:
Obec Trebejov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťova 20.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk