Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 21.03.2019

V zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch

v územnom obvode okresu Košice - okolie

dňom 21.3.2019 od 8.00 hod.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >