Pozvánka na zasadndutie obecného zastupiteľstva

 20.10.2020

Dňa 23.10.2020 o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Trebejov sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva:

Program:

  • Kontrola uznesení
  • Prerokovanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc pre obec z MF SR
  • Finančný dar firmy Carmeuse Slovakia na realizáciu projektu na ochranu životného prostredia
  • Informácia o projekte REJOICE
  • Rôzne

Štefánia Cibuľáková

starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >