Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 25.01.2019

Dňa 30.1.2019 v zasadacej miestnosti obecného úradu sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Trebejov

s týmto programom:

1. Zahájenie

2. Kontrola uznesení

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Trebejov

4. Čerpanie rozpočtu za 4. štvrťrok 2018

5. Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2019

6. Rôzne

7. Diskusia

Štefánia Cibuľáková - starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >