Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 30.04.2021

Dňa 5.5.2021 o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu  sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva s týmto programom:

1. Zahájenie

2. Kontrola uznesení

3. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021

4. Úprava verejných priestranstiev pri dome smútku

5. Oprava výtlkov na miestnej komunikácii

6. Rôzne

Štefánia Cibuľáková

starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >