Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 23.08.2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Trebejov sa uskutoční dňa 26.8.2021 o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

  • Zahájenie
  • Kontrola uznesení
  • Správa z auditu účtovnej závierky
  • Individuálna výročná správa za rok 2020
  • Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021
  • Rôzne

Štefánia Cibuľáková - starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >