Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 10.12.2021

Dňa 14.12.2021 o 17:30 hod. v zasadacej miestnoti obecného úradu sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva

s týmto programom:

  • Zahájenie
  • Kontrola uznesení
  • Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021
  • Rozpočet na rok 222 a viacročný rozpočet na r. 2023 a 2024
  • Prevádzkový poriadok Domu smútku v obci Trebejov
  • Rôzne

Štefánia Cibuľáková

starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >