Pozvánka na zasadnutie OZ

 14.06.2019

Dňa 18.6.2019 o 19.00 hod. za bude konať zasadnutie OZ v zasadacej miestnosti obecného úradu

Program:

  • Zahájenie
  • Kontrola uznesení
  • Správa nezávislého audítora za obdobie r. 2018
  • Individuálna výročná správa Obce trebejov za rok 2018
  • Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu
  • Rôzne
  • Diskusia

Štefánia Cibuľáková - starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >