Pozvánka na zasadnutie OZ

 18.03.2022

Dňa 23.3.2022 o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu sa bude konať zasadnutie OZ

Program:

  • Kontrola uznesení
  • Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022
  • PHSR Košice a funkčné oblasti
  • Žiadosť o prenájom pozemkov
  • Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
  • Rôzne

Štefánia Cibuľáková

starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >