Pozvánka na zasadnutie OZ

 10.06.2022

Dňa 15.6.2022 o 18.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu sa bude konať zasadnutie OZ s týmto programom:

  • Zahájenie
  • Kontrola uznesení
  • Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke
  • Záverečný účet obce Trebejov za rok 2021
  • Výročná správa obce Trebejov za rok 2021
  • Určenie počtu poslancov na nové funkčné obdobie
  • Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Trebejov
  • Rôzne

Štefánia Cibuľáková

starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >