Pozvánka na zasadnutie OZ

 05.09.2022

Dňa 8.9.2022 o 18:00 hod. sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Trebejov v zasadacej miestnosti obecného úradu

s týmto programom:

  • Zahájenie
  • Kontrola uznesení
  • Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022
  • Schválenie audítora na rok 2022
  • Príprava inventarizácie majetku k skončeniu volebného obdobia
  • Rôzne

Štefánia Cibuľáková

starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >