Prerušenie distribúcie elektriny

 11.03.2020

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamujeme že v lokalite  Obec Trebejov v úseku: celé chatové lokality Trebejov - Lazy, Kysak - Lazy, Kysak - Horec  je naplánové prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu opráv a pravidelnej údržby distribučnej sústavy v termínoch:

27.3.2020 od 07:50 h do 16:30 h

30.3.2020 od 07:40 h do 16:30 h

31.3 2020 od 07:40h do 16:30 h

1.4.2020   od 07:40 h do 16:30 h

2.4.2020    od 07:40 h do 16:30 h

6.4.2020    od 07:40 h do 16:30 h

7.4.2020   od 07:40 h do 16:30 h.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >