Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

 15.04.2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby 

do Európskeho parlamentu v roku 2019:

obecnyurad@trebejov.com


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >