Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

 07.02.2019

1.  Zverejnenie kontaktov na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.

Telefónne číslo:  055/6991321,  0902254015

e-mail: obecnyurad@trebejov.com

2. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľbu prezidenta Slovenskej 

republiky v roku 2019

 obecnyurad@trebejov.com

Štefánia Cibuľáková

starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >