Zber elektroodpadu

 14.01.2022

Firma H+EKO, s.r.o. uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. 

Zber sa uskutoční 20.1.2022 o 9:00 hod.

Upozornenie:  Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v nabližšom termíne zberu


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >