Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

 11.03.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v zmysle § 21 písm. o! zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 a 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  

vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch

v územnom obvode okresu Košice - okolie od 08.03.2019 od 12:00 hod. do odvolania.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >