Samospráva

Adresa:

Obecný úrad: Trebejov 68, 044 81 Kysak

Telefón: (+421 55) 69 91 321

Fax: 055/6991321

E-mail: podatelna@trebejov.sk

Starosta: Ľudmila Dzubáková

Zástupca: Igor Weiss

Poslanci OZ:

Marcela Kováčová

Gabriela Pudelková

Igor Weiss

Kontrolór