Naša obec

Obec Trebejov sa nachádza na východnom Slovensku, na rozhraní západnej časti Košickej kotliny a Čiernej hory, 15 km severne od  krajského a okresného mesta Košice, na ľavom brehu rieky Hornád, v strednej nadmorskej výške 240 m n.m. Nadmorská výška v chotári je 230 – 605 m n.m. Výmera celého katastrálneho územia obce je 768,5 ha.

Obec leží na hlavnej železničnej magistrále Košice-Žilina-Bratislava.  V súčasnosti žije v obci 203 obyvateľov. Trebejov sa radí k malým obciam v rámci okresu. Podľa územno-správneho členenia patrí do Košického samosprávneho kraja, okres Košice-okolie.