Pozvánka na zasadnutie obecného zastupuiteľstva

 21.03.2019

Dňa 27.3.2019 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva

obce Trebejov s týmto programom:

  • zahájenie
  • kontrola uznesení
  • návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019
  • záverečný účet obce Trebejov za rok 2018
  • rozpočtové opatrenie č. 1/2019
  • rôzne
  • diskusia

Štefánia Cibuľáková

starostka obce Trebejov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >